Uczestnikami Kursu Instruktorskiego mogą być osoby, które:

  • ukończyły 18 rok życia
  • mają co najmniej średnie wykształcenie (matura nie jest konieczna)
  • posiadają wiedzę i umiejętności na poziomie zaawaansowanym w zakresie techniki tańca wybranej na specjalność
  • posiadają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach, jakie obejmuje kurs
  • wyślą prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy i opłacą udział w kursie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie kursinstruktorski.pl.

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość udziału w Kursie osoby, która nie ukończyła jeszcze szkoły średniej. W takich przypadkach prosimy o kontakt z Organizatorem.

Liczba miejsc na kursie jest ograniczona. Organizator ma prawo do zakończenia rekrutacji na poszczególne specjalności w dowolnym momencie. O przyjęciu na Kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.