Pedagodzy
Intensywny
Kurs Instruktorski

Katarzyna Mieczkowska

  • podstawy tańca jazzowego
  • podstawy tańca modern
  • metodyka nauczania i technika tańca jazzowego

W 2008 roku ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na wydziale Nauk Pedagogicznych, kierunek Pedagogika, zakres lokalna polityka edukacyjna. W 2011 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki I Edukacji Artystycznej, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność choreografia i techniki tańca.

W 2008 roku ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na wydziale Nauk Pedagogicznych, kierunek Pedagogika, zakres lokalna polityka edukacyjna. W 2011 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, wydział Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki I Edukacji Artystycznej, kierunek Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność choreografia i techniki tańca.

Posiada duże doświadczenie i sukcesy w pracy trenerskiej – jej zespół zdobył w ostatnim roku Mistrzostwo Polski i Vice Mistrzostwo Europy.

Trener i choreograf formacji V2, mającej na swoim koncie wiele tytułów Mistrzowskich rangi krajowej i Europejskiej.

Przez wiele lat Katarzyna była choreografem programu telewizji Polsat „Dancing with The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Choreograf dwóch edycji programu „You Can Dance – Nowa Generacja”.