Pedagodzy
Intensywny
Kurs Instruktorski

Anna Leś

  • pedagogika
  • teoria rekreacji ruchowej

Doktor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Anna ma wykształcenie pedagogiczne (także jako pedagog specjalny) – jest andragogiem i specjalizuje się we współpracy z osobami starszymi.

Doktor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel akademicki w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Anna ma wykształcenie pedagogiczne (także jako pedagog specjalny) – jest andragogiem i specjalizuje się we współpracy z osobami starszymi. Prowadzi zajęcia z podstaw rekreacji, pedagogiki czasu wolnego, andragogiki, rekreacji osób ze specjalnymi potrzebami, w szczególności w zakresie kinezygerontoprofilaktyki. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz usprawniania osób w różnym wieku. Jej działalność naukowa skupia się wokół sprawności funkcjonalnej i jakości życia osób dojrzałych.

Ceniona przez instruktorów i trenerów tańca za wsparcie ich w pracy pedagogicznej z tancerzami w obszarach związanych z motywacją, pokonywaniem stresu oraz współpracy z rodzicami tancerzy turniejowych.