Regulamin zaproszenia
na bezpłatną lekcję tańca
w Egurrola Dance Studio

1. Zaproszenie obowiązuje na jedną lekcję tańca z oferty regularnej Egurrola Dance Studio dostępnej na stronie internetowej www.egurrola.com oraz w recepcjach szkół.
2. Zaproszenie dotyczy jednej osoby i nie jest przeznaczone do sprzedaży.
3. Zaproszenie nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny oraz na inne kursy organizowane przez Egurrola Dance Studio.
4. Zaproszenie dotyczy osób, które nie uczęszczały na zajęcia taneczne oraz nie korzystały z zaproszenia na bezpłatną lekcję tańca w Egurrola Dance Studio od dnia 1 stycznia 2023 roku.
5. W celu zapisania się na zajęcia należy okazać wiadomość z zaproszeniem w recepcji wybranej szkoły Egurrola Dance Studio. Lista szkół znajduje się na stronie egurrola.com/lokalizacje.